پرداخت هزینه آزمون CELPIP
ثبت‌نام و پرداخت آزمون

پرداخت هزینه آزمون CELPIP

برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادایی یا CELPIP یک ابزار ارزیابی انگلیسی مهارت گفتاری، نوشتاری، شنیداری و خواندن است. این آزمون توسط موسسات آزمونی پاراگون

ادامه مطلب >>
پرداخت هزینه آزمون CLEP
ثبت‌نام و پرداخت آزمون

پرداخت هزینه آزمون CLEP

آزمون تعیین سطح کالج یا CLEP به مجموعه ای از آزمون های استاندارد طراحی و اجرا شده توسط کالج برد (College Board)  گفته می‌ شود.

ادامه مطلب >>
پرداخت هزینه آزمون PCAT
ثبت‌نام و پرداخت آزمون

پرداخت هزینه آزمون PCAT

گرفتن پذیرش از دانشکده های داروسازی نیازمند شرکت در آزمون PCAT است. PCAT یک آزمون تخصصی برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط ورود به دانشکده های

ادامه مطلب >>
پرداخت هزینه آزمون زبان CELBAN
ثبت‌نام و پرداخت آزمون

پرداخت هزینه آزمون زبان CELBAN

آزمون ارزیابی زبان انگلیسی برای پرستاران در کانادا (CELBAN) یک آزمون ویژه زبان برای پرستاران بین‌ المللی است که به اشتغال در زمینه پرستاری در

ادامه مطلب >>