پرداخت ارزی

پرداخت هزینه ویزای کانادا
پرداخت ارزی

پرداخت هزینه ویزای کانادا

در زمان درخواست برای ویزای کانادا، شما بایستی هزینه درخواست (اپلیکیشن فی) و بسیاری از هزینه‌ های ضروری دیگر را برای بررسی پرونده درخواست پرداخت

ادامه مطلب >>

ارتباط با ما