پرداخت هزینه گواهی پذیرش کبک (CAQ)

پرداخت هزینه گواهی پذیرش کبک (CAQ)

کسانی که از دانشگاهی در کبک پذیرش دریافت نموده اند بایستی هزینه گواهی پذیرش دانشگاه CAQ را نیز پرداخت کنند.
  • مشخصات متقاضی

  • اطلاعات پرداخت

  • 120 دلار
    قیمت: 2,880,000 تومان
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    • 0 تومان