من به اندازه کافی برای درخواست اپلیکیشن فی پرداخت نکردم. چه می‌توانم بکنم؟

ما در یونیفی به این موارد قبل از نهایی شدن پرداخت رسیدگی می‌کنیم پس نگران نباشید. ما سایت را چک می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانید مابه تفاوت را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
در صورتی که خودتان پرداخت را انجام داده اید، با سایت پذیرنده تماس بگیرید.اگر اجازه نمیدهند مابه التفاوت را به صورت آنلاین پرداخت کنید، درخواست بازپرداخت کنید و دوباره مبلغ را یک جا پرداخت کنید. مطمئن شوید که مبلغ صحیح را پرداخت کرده‌اید و رسید را با درخواست خود با هم بفرستید.

ارتباط با ما