آیا می توانم هزینه های شهریه و اپلیکیشن خود را حضوری در بانکی در کانادا پرداخت کنم؟

در بیشتر موارد، خیر.
فرم رسید پرداخت (IMM ۵۴۰۱) که برای پرداخت در بانکی در کانادا استفاده میشد، دیگر ارائه نمی‌شود. اگر از قبل فرم پرداختی دارید که قبل از ۳۱ مارس ۲۰۱۶ توسط بانک شما مهر شده است، همچنان می‌توانید از آن برای پرداخت استفاده کنید. در غیر این صورت باید هزینه‌های خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید.

ارتباط با ما